top of page
Search
  • Writer's picturePublieke Getuienis

Kleinmond Leersentrum wil leerders motiveer

Braam Hanekom vertel aan Overstrand Herald dat verskeie moontlikhede ondersoek word om die Kleinmond Leersentrum se kurrikulum verder uit te brei. “Daar is die afgelope tyd ervaar dat veral hoërskoolleerlinge hulle motivering tydens die COVID-19-pandemie verloor het. Nie alleen het duisende leerders uit die onderwyssisteem geval nie, maar al meer leerders vra hoekom daar hard vir matriek gewerk moet word, as werk na skool in elk geval skaarser word. Dit word in talle oorde bevestig, van model-C skole tot by die bekende Jakes Gerwel tegniese skool op Bonnievale. Motivering is tans ‘n groot probleem.”

Hulle berig verder dat die Kogelberg Educational Trust se trustees tot die besef gekom het dat ekstra wiskunde en tale alleen nie gaan help nie. Daarom word daar nou spesifiek gekyk na ekstra sessies vir mentorskap en motivering. Daar word beoog om weekliks sessies oor motivering, dissipline, naskoolse kwalifikasies, studiebeurse ens. by die leersentrum aan te bied. “Kinders moet ervaar dat hulle waarde het en dit kom net deur spesiale aandag aan hulle te gee. Ons uitdaging is nou veel groter as die blote aanbied van hulp met die gewone kurrikulum.”


Foto: Overstrand Herald

bottom of page