Ondersteun die Hoop en Versoening Trust met hulle nuwe projek GROEI.

Braam Hanekom is die direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis en voorsitter van die Hoop en Versoening Trust. Hy glo dat die groentesaad projek (#GROEIprojek) ons help om nader aan God, die natuur, die grond en volhoubaarheid te beweeg. Dit help ons herwin, gesond eet, en voed nie net ons lywe nie, maar ook ons siel. Dit is gesond, pret en stimuleer ons. Dit bring sin, betekenis en gesonde afleiding. Dit leer ons van seisoene en klimaat, vitamienes en veel meer. Dit is bekostigbaar vir almal, en kan deur ryk en arm, jonk en oud geniet word.

Aansoekvorm

Sentrum vir Publieke Getuienis | Tel. 021 957 7202  I  Fax: 086 531 9287  I  spg@kaapkerk.co.za | Bellville, Cape Town

Religious Centre, church and charity. © 2020 Sentrum vir Publieke Getuienis