Dr. Braam Hanekom en die Sentrum vir Publieke Getuienis besoek dorpe regoor Suid -Afrika om gesprekke met die gemeenskap en sy leiers te fasiliteer om sodoende 'n kultuur van eenheid en wedersydse respek te kweek. Die uiteindelike doel is om 'n gevoel van omgee en diensbaarheid by die mense binne die gemeenskap te vestig.

Ons glo dat sosiale kohesie in Suid -Afrika moontlik is. Maar ons weet dat ons dit nie alleen kan doen nie. Ons het jou hulp nodig! Voltooi die onderstaande vorm en ons reël 'n sessie met gemeenskapsleiers en lede in jou dorp of voorstad.

Doen nou aansoek! Kom ons fasiliteer  'n gesprek in u gemeenskap
arrow&v
arrow&v
arrow&v