Dr Braam Hanekom en die Sentrum vir Publieke Getuienis besoek dorpe en hou gesprekke met die gemeenskap en sy leiers om sodoende 'n eenheid en eenvormigheid te kweek sodat daar 'n gevoel van omgee en behulpsaamheid onder die mense gestig word.

Lees en bekyk meer hieronder.