Dr Braam Hanekom en die Sentrum vir Publieke Getuienis besoek dorpe en hou gesprekke met die gemeenskap en sy leiers om sodoende 'n eenheid en eenvormigheid te kweek sodat daar 'n gevoel van omgee en behulpsaamheid onder die mense gestig word.

Lees en bekyk meer hieronder.

Sentrum vir Publieke Getuienis | Tel. 021 957 7202  I  Fax: 086 531 9287  I  spg@kaapkerk.co.za | Bellville, Cape Town

Religious Centre, church and charity. © 2020 Sentrum vir Publieke Getuienis