Bemagtig Individue en Gemeenskappe in Suid-Afrika

Ons missie

Die Sentrum vir Publieke Getuienis wil die Evangelie in die wydste moontlike sin na die markplein bring. Ons wil die versoeningsboodskap van Jesus Christus verkondig, maar ook konkrete gestalte daaraan gee in van die mees aktuele kwessies waarmee ons gekonfronteer word. Ons wil gesprek en dialoog op plaaslike vlak bevorder en die kerk se kontak en netwerke met die media, regering en besigheid verhoog.

Raak betrokke

"

Meer as ooit tevore het Suid-Afrika 'n nuwe sosiale kontrak en veel groter sosiale kohesie nodig. Dit sal lei tot groter wedersydse vertroue, waarsonder ons nie meer kan klaarkom nie, aangesien die land tans finansieel en moreel bankrot is.

Braam hanekom

"

Sosiale Kohesie AFR.png
#100DorpeDialoog.png
Besoek dorp AFR.png

sosiale kontrak

"

'n Veerkragtige sosiale kontrak vereis 'n dinamiese ooreenkoms tussen die staat en die samelewing oor hoe om saam te leef, en hoe kwessies oor mag en hulpbronne aangespreek kan word.

Vir so 'n ooreenkoms om tot vrede en maatskaplike welstand by te dra, moet dit weerspieël word in die meganismes, beleide en reaksies wat die ooreenkoms handhaaf. Dit moet op 'n manier gedoen word wat buigsaam en reaktief is, veral in krisistye.

Navorsing in nege lande, ook in Suid-Afrika, het bevind dat sosiale kohesie 'n belangrike dryfveer is. Sosiale samehorigheid bou voort op die konsep van sosiale solidariteit, wat vertroue en respek, aanvaarding en identiteit en deelname insluit.

"

- The Conversation

Reading Icon
HELP ONS OM HOOP
EN GELOOF TE VERSPREI 
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube